Gegevens initiatiefnemer(s) platform:

Gemeente Rheden
Postbus 9110
6994ZJ De Steeg


ontdek@rheden.nl
https://www.rhedenontdekt.nl

Gegevens developer platform:

Cultuur- & Sportstimulering Nederland
Burgemeester Buskensstraat 50
5401EE Uden
KVK: 17267991
Bankrekeningnummer: NL74 RABO 0302 0641 92

0413 72 57 07
info@sportstimulering.nl
https://www.sportstimuleringnederland.nl

Algemeen

Gemeente Rheden biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen uit de gemeente.

Via het platform https://www.rhedenontdekt.nl kunnen aanbieders uit de gemeente passende activiteiten aanbieden voor verschillende doelgroepen. Deelnemers kunnen zich via deze website inschrijven voor activiteiten. Gemeente Rheden brengt vraag en aanbod tussen deze twee partijen tot stand met behulp van het platform dat door Cultuur- & Sportstimulering Nederland is ontwikkeld. Gemeente Rheden is verantwoordelijk voor de inhoud op de website van het platform. Cultuur- & Sportstimulering Nederland ondersteunt Gemeente Rheden hierbij.

Gemeente Rheden hecht veel waarde aan uw privacy en gaat daarom vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Gemeente Rheden (hierna: wij of ons) verwerkt uw persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze diensten. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u deze gegevens zelf aan ons hebt verstrekt.