Rheden OntdektHoofdcontent

Spelregels

Rheden Ontdekt is een initiatief van de gemeente Rheden en biedt een platform dat gericht is op stimulering van culturele en sportieve activiteiten bij kinderen, jeugd, volwassenen en ouderen. De website is ontwikkeld en wordt technische breed beheerd door Cultuur- en Sportstimulering Nederland.

Inschrijving
Het inschrijven voor de activiteiten is enkel mogelijk door middel van een digitale inschrijving op www.rhedenontdekt.nl, nadat een profiel is aangemaakt. Het is mogelijk om jezelf of jouw kind(eren) voor meerdere activiteiten in te schrijven. De inschrijving voor de activiteiten is doorlopend en je kan je te allen tijde nog inschrijven als het aantal activiteitplaatsen dit toelaat. Na inschrijving verloopt vrijwel alle communicatie via de mail. Het is dus erg belangrijk dat wij in het bezit zijn van een juist en actueel mailadres en dat jouw spamfilter mails van deze website toestaat.

Inschrijfgelden
Het door Cultuur- & Sportstimulering Nederland te ontvangen bedrag is het bedrag dat de aanbieder vraagt voor de activiteit en
kan verschillen per activiteit. Het bedrag is op de website in het activiteitoverzicht terug te vinden.

Bevestiging inschrijven
Na de digitale inschrijving ontvang je per mail een bevestiging van inschrijving. Als de activiteit al vol zit, is het nog steeds mogelijk om je in te schrijven. De aanbieder kan namelijk gebruik maken van een wachtlijst. Mocht er een uitvaller zijn, of er wordt besloten een extra datum/extra data toe te voegen, dan zal dit worden gecommuniceerd. De aanbieder neemt dan contact op over een nieuwe datum waarop je kunt starten.

Aanwezigheid
Heb je jezelf of jouw kinderen ingeschreven voor een activiteit, dan rekent de aanbieder op aanwezigheid. Mocht je onverhoopt afwezig zijn, dan geef je dit rechtstreeks door aan de aanbieder.

Annulering activiteit
Binnen 3 dagen na inschrijving, kun je deze digitaal (na inloggen) onder MIJN INSCHRIJVINGEN annuleren. Als er sprake is van inschrijfgeld, zal dit niet in rekening worden gebracht. Als blijkt dat je na deze 3 dagen niet aanwezig kan zijn bij de activiteit, vragen wij je om dit te communiceren met de organisatie van de activiteit. De contactgegevens vind je op deze website. Wanneer de reden van afzegging geldig is, krijg je hiervan een bevestiging per e-mail. Twee weken na inschrijving is het om administratieve redenen niet meer mogelijk de inschrijfgelden terug te ontvangen. Als er sprake is van een misverstand, beslist de aanbieder welke stappen genomen zullen worden.

Afwezigheid tijdens de activiteitperiode
Als jij of jouw kind niet aanwezig kan zijn, verzoeken wij je om je rechtstreeks af te melden bij de aanbieder die de activiteit verzorgt. De contactgegevens staan vermeld in de definitieve bevestiging van deelname of zijn terug te vinden op de website. Er wordt geen geld teruggegeven als de activiteit eenmaal gestart is, met uitzondering van bijzondere gevallen. Je kunt hierover contact opnemen via de contactpersoon van deze website via ontdek@rheden.nl


Betaling
Een betaling van het inschrijfgeld vindt via iDeal plaats. Door akkoord te gaan met de inschrijving machtig je Cultuur- &
Sportstimulering Nederland om de activiteitgeld(en) te innen. De betalingsverplichting wordt aangegaan voor het totale activiteitbedrag. Bij het niet of niet tijdig nakomen van de betalingsverplichting zal Cultuur- & Sportstimulering Nederland de
deelnemer weigeren voor toegang tot de activiteit.

Verhindering of ziekte docent van activiteit
Bij verhindering door bijvoorbeeld ziekte van docent wordt geprobeerd vervanging te regelen. Mocht een activiteit helaas toch niet door kunnen gaan, dan zal dit zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de deelnemers. 

Terugbetaling
Bij ziekte van de docent heb je, alleen wanneer meer dan de helft van het totaal aantal lessen om deze reden vervalt, recht op teruggave van het activiteitgeld. Je ontvangt de teruggave van het volledige bedrag vóór het einde van het schooljaar.

Verhindering van de deelnemer
Wanneer jij je om welke reden dan ook niet mee kan doen aan de activiteit waarvoor is ingeschreven, ben je desondanks inschrijfgeld verschuldigd als dit voor de activiteit gevraagd wordt. Uitzonderingen daargelaten.

Klachten
De organisatie en aanbieders zijn gedreven om ouders/verzorgers, maar vooral deelnemers een zo goed mogelijk product of een zo goed mogelijke dienst te leveren. Toch kan het, ondanks onze inzet, voorkomen dat je ontevreden bent over bijvoorbeeld een werkwijze of afhandeling. Op- en aanmerkingen geven ons de kans om samen te zoeken naar een oplossing en verbeteringen aan te brengen voor in de toekomst. Je kunt hiervoor terecht bij de coördinator van het Ontdek Platform via ontdek@rheden.nl.

Beeldwerk
Tijdens de activiteiten kunnen er foto's gemaakt worden van de deelnemers en cursisten. Alleen met een ingevuld quit claim formulier en goedkeuring van de deelnemer worden deze foto's gepubliceerd.

Aansprakelijkheid
De organisatie van de activiteit is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers. Voor ongevallen welke onder het dak van de betreffende aanbieder gebeuren, is Cultuur- en Sportstimulering Nederland niet aansprakelijk. Als er per ongeluk iets misgaat, is de aanbieder daarvoor verantwoordelijk. Als je jezelf of jouw kind inschrijft voor een activiteit, sluit je rechtstreeks een ‘overeenkomst’ af met de aanbieder van deze activiteit. Wie de activiteit aanbiedt, wordt steeds duidelijk vermeld. Deze aanbieder biedt onder eigen naam en risico de activiteit aan. Op alle rechtsverhoudingen tussen deelnemer en organisatie (vereniging/aanbieder) is het Nederlands recht van toepassing.


Vervoer van/naar activiteiten
De organisatie gaat er van uit dat deelnemers voor eigen vervoer zorgen. Er wordt vanuit de aanbieder geen vervoer verzorgd. 
Kinderen die gebruik maken van naschoolse opvang, kunnen – altijd in overleg met de BSO – ook deelnemen aan activiteiten.
Ouders/verzorgers maken hierover zelf afspraken met de BSO. De duur van de activiteiten ligt tussen de 1 en 3 uur. Na afloop kunnen ouders/verzorgers of BSO-leiders/leidsters de kinderen weer ophalen. Er is geen verdere opvang mogelijk.

Mailing
Jouw e-mailadres zal enkel gebruikt worden zodat de organisatie van de activiteit contact me je op kan nemen of door de projectverantwoordelijke van Rheden Ontdekt.

Aan de inhoud van deze Spelregels kunnen geen rechten worden ontleend.